Kosmo 2015 (mål 8) – Globalt partnerskab for udvikling

På FNs Millennium-topmøde i New York – september 2000 – vedtog verdens stats- og regeringsledere erklæringen: De Forenede Nationers årtusindeerklæring. FNs 2015-mål indeholder otte hovedmålsætninger som er klare, tidsbestemte og målbare inden for udviklingsområdet. Udviklingsbistanden ligger på 0,3 procent af de udviklede landes BNP, og derfor langt fra FNs målsætning om at bistanden skal udgøre 0,7 procent af BNP. Vi gør status og undersøger hvordan målet nås. Læs mere på www.2015.dk.