EU’s fremtid i brydningen mellem globalisering og nationalisme – Kenneth Kristensen Berth, MF (DF)

Vi er nødt til at stoppe asylansøgere og immigration fordi det er farligt for EU og for Danmark. Det er en god ide at arbejde sammen for at få vores indre marked til at fungere godt.
De store lande i EU skal forstå, at de skal give mere plads til de mindre lande. Lige nu er vi på vej til en stor føderal stat i EU.
EU lider af ”imperial overstretch” uden at have den folkelige opbakning. EU skal ikke have en politisk overbygning til det indre markeds samarbejde.

Bagrund

EU kan bedst styre globaliseringen og reagere på dens muligheder og udfordringer, ved at styrke det interne samarbejde mellem medlemsstaterne. Der er rigtig mange danskere, der ikke er skeptiske overfor EU, og det tegner godt for fremtiden. 2/3-dele af danskerne vil gerne have mere EU. Udfordringen er, at der er få politikere i Danmark, der interesserer sig for at tale om EU. Vi skal allesammen være bedre til at tale mere om EU i vores samfund, således bliver vi mere en del af EU’s fremtid.

EU’s fremtid i brydningen mellem globalisering og nationalisme. Hvordan kan EU bedst styre globaliseringen og reagere på dens muligheder og udfordringer? Et behov for at udforme en reelt bæredygtig verdensorden, der bygger på fælles regler og en fælles dagsorden.
Hvad kan vi gøre for at beskytte og forsvare de europæiske borgere og give dem større indflydelse? Ulighed og globalisering i EU. Hvordan skal denne problematik takles. Er globaliseringen årsagen til manglende jobs og en udfordret økonomi i EU?
Er den stigende nationalisme en trussel mod vores demokrati og liberale værdier?

Medvirkende: Bjarke Møller, Direktør for Tænketanken Europa