EU’s fremtid i brydningen mellem globalisering og nationalisme – Henrik Brun, Chefredaktør, Magasinet Europa

Det ville være rigtig skidt for Danmark at stå udenfor EU fordi Danmark kommer til at stå i en situation, hvor vi ikke har nogen som helst indflydelse på tingene. Det er bedst for Danmark at vi sidder med ved bordet og er så aktive, som overhovedet muligt i EU´s institutioner.
Filosofien i EU er baseret på, at hvis man kan handle med hinanden, så er der ingen grund til at bekæmpe hinanden. Derfra udviklede ideen sig til at blive en union.
Det er en forudsætning for vores fremtidige eksistens, at befolkningen skal involveres mere og indser at man skal være sammen om dette projekt. Desuden skal vi skal åbne øjnene for, at mange af vores problemer skal løses på et europæisk plan. Spørgsmålet i fremtiden er hvilket EU vi får, ikke om der bliver et EU. EU projektet fortsætter nemlig uanset hvad, med eller uden Danmark.

Bagrund

EU kan bedst styre globaliseringen og reagere på dens muligheder og udfordringer, ved at styrke det interne samarbejde mellem medlemsstaterne. Der er rigtig mange danskere, der ikke er skeptiske overfor EU, og det tegner godt for fremtiden. 2/3-dele af danskerne vil gerne have mere EU. Udfordringen er, at der er få politikere i Danmark, der interesserer sig for at tale om EU. Vi skal allesammen være bedre til at tale mere om EU i vores samfund, således bliver vi mere en del af EU’s fremtid.

EU’s fremtid i brydningen mellem globalisering og nationalisme. Hvordan kan EU bedst styre globaliseringen og reagere på dens muligheder og udfordringer? Et behov for at udforme en reelt bæredygtig verdensorden, der bygger på fælles regler og en fælles dagsorden.
Hvad kan vi gøre for at beskytte og forsvare de europæiske borgere og give dem større indflydelse? Ulighed og globalisering i EU. Hvordan skal denne problematik takles. Er globaliseringen årsagen til manglende jobs og en udfordret økonomi i EU?
Er den stigende nationalisme en trussel mod vores demokrati og liberale værdier?

Medvirkende: Henrik Brun, Chefredaktør, Magasinet Europa