EU’s fremtid i brydningen mellem globalisering og nationalisme

Hvordan arbejder Danmarks Repræsentation i EU og hvad er deres prioriteter. Danmark arbejder med klima og miljø emner samtidig med at fokusere på digitalisering og EU samarbejde.
Man skal lave et EU samarbejde, der giver mere værdi og hvis der er fokus på det, så er der mere fremtids perspektiv i EU. Vi skal hele tiden præge samarbejdet i den retning som Danmark vil. Og det er åbenhed, en god tilgang til regulering samt respekt for det aftalte der skal gøre en forskel.

Ambassadør Vibeke Pasternak Jørgensen, Stedfortrædende på Danmarks Faste Repræsentation ved EU

Bagrund

EU kan bedst styre globaliseringen og reagere på dens muligheder og udfordringer, ved at styrke det interne samarbejde mellem medlemsstaterne. Der er rigtig mange danskere, der ikke er skeptiske overfor EU, og det tegner godt for fremtiden. 2/3-dele af danskerne vil gerne have mere EU. Udfordringen er, at der er få politikere i Danmark, der interesserer sig for at tale om EU. Vi skal allesammen være bedre til at tale mere om EU i vores samfund, således bliver vi mere en del af EU’s fremtid.

EU’s fremtid i brydningen mellem globalisering og nationalisme. Hvordan kan EU bedst styre globaliseringen og reagere på dens muligheder og udfordringer? Et behov for at udforme en reelt bæredygtig verdensorden, der bygger på fælles regler og en fælles dagsorden.
Hvad kan vi gøre for at beskytte og forsvare de europæiske borgere og give dem større indflydelse? Ulighed og globalisering i EU. Hvordan skal denne problematik takles. Er globaliseringen årsagen til manglende jobs og en udfordret økonomi i EU?
Er den stigende nationalisme en trussel mod vores demokrati og liberale værdier?

Medvirkende: Bjarke Møller, Direktør for Tænketanken Europa