EU’s fremtid i brydningen mellem globalisering og nationalisme – Søren Riishøj, Lektor, Syddansk Universitet

Globalisering er årsagen til manglende jobs og en udfordret økonomi i EU. EU mangler konsensus omkring en fælles forståelse af globalisering.
Der er et reelt demokrati i Østeuropa, men det kræver tid før man her kan implementere de regler og krav, som EU er kommet med.
Vi skal erkende at EU er meget forskelligt. Vi skal spørge os selv: hvad er det vi vil med EU? Vil vi mere integration? Vil vi flere lokale nationalstater eller en mere central styring fra Bruxelles? Vores svar på disse spørgsmål vil definere EU’s fremtid.

Bagrund

EU kan bedst styre globaliseringen og reagere på dens muligheder og udfordringer, ved at styrke det interne samarbejde mellem medlemsstaterne. Der er rigtig mange danskere, der ikke er skeptiske overfor EU, og det tegner godt for fremtiden. 2/3-dele af danskerne vil gerne have mere EU. Udfordringen er, at der er få politikere i Danmark, der interesserer sig for at tale om EU. Vi skal allesammen være bedre til at tale mere om EU i vores samfund, således bliver vi mere en del af EU’s fremtid.

EU’s fremtid i brydningen mellem globalisering og nationalisme. Hvordan kan EU bedst styre globaliseringen og reagere på dens muligheder og udfordringer? Et behov for at udforme en reelt bæredygtig verdensorden, der bygger på fælles regler og en fælles dagsorden.
Hvad kan vi gøre for at beskytte og forsvare de europæiske borgere og give dem større indflydelse? Ulighed og globalisering i EU. Hvordan skal denne problematik takles. Er globaliseringen årsagen til manglende jobs og en udfordret økonomi i EU?
Er den stigende nationalisme en trussel mod vores demokrati og liberale værdier?

Medvirkende: Søren Riishøj, Lektor, Syddansk Universitet