EU’s fremtid i brydningen mellem globalisering og nationalisme – Stefano Manservisi, Director-General of the European Commission’s (DEVCO)

Det er vigtigt at beskytte og forsvare de europæiske borgere og give dem større indflydelse, samtidig med at bekæmpe ulighed og skabe vækst og flere arbejdspladser.
EU har masser af muligheder som et fremtidig projekt. Vi har et stærkt indre marked og et stærkt internationalt samarbejde. Hele verden har udfordringer og det har vi også.

Bagrund

EU kan bedst styre globaliseringen og reagere på dens muligheder og udfordringer, ved at styrke det interne samarbejde mellem medlemsstaterne. Der er rigtig mange danskere, der ikke er skeptiske overfor EU, og det tegner godt for fremtiden. 2/3-dele af danskerne vil gerne have mere EU. Udfordringen er, at der er få politikere i Danmark, der interesserer sig for at tale om EU. Vi skal allesammen være bedre til at tale mere om EU i vores samfund, således bliver vi mere en del af EU’s fremtid.

EU’s fremtid i brydningen mellem globalisering og nationalisme. Hvordan kan EU bedst styre globaliseringen og reagere på dens muligheder og udfordringer? Et behov for at udforme en reelt bæredygtig verdensorden, der bygger på fælles regler og en fælles dagsorden.
Hvad kan vi gøre for at beskytte og forsvare de europæiske borgere og give dem større indflydelse? Ulighed og globalisering i EU. Hvordan skal denne problematik takles. Er globaliseringen årsagen til manglende jobs og en udfordret økonomi i EU?
Er den stigende nationalisme en trussel mod vores demokrati og liberale værdier?

Medvirkende: Stefano Manservisi, Director-General of the European Commission’s (DEVCO)