EU’s fremtid i brydningen mellem globalisering og nationalisme – Wolfgang Zank, Lektor og Forsker ved Aalborg Universitet

Der er et behov for at udforme en reel, bæredygtig verdensorden, der bygger på fælles regler og en fælles dagsorden. Brexit er et lokalt problem i Storbritannien og kommer ikke til at brede sig ud til andre lande i EU. Der er problemer og kriser i EU, men alt det hører sammen med en union, hvor det er naturligt at møde denne type udfordringer. EU har en konstruktion, som hele tiden skal justeres efter behov, men ja, der er en fremtid for EU og jeg tror på det.

Bagrund

EU kan bedst styre globaliseringen og reagere på dens muligheder og udfordringer, ved at styrke det interne samarbejde mellem medlemsstaterne. Der er rigtig mange danskere, der ikke er skeptiske overfor EU, og det tegner godt for fremtiden. 2/3-dele af danskerne vil gerne have mere EU. Udfordringen er, at der er få politikere i Danmark, der interesserer sig for at tale om EU. Vi skal allesammen være bedre til at tale mere om EU i vores samfund, således bliver vi mere en del af EU’s fremtid.

EU’s fremtid i brydningen mellem globalisering og nationalisme. Hvordan kan EU bedst styre globaliseringen og reagere på dens muligheder og udfordringer? Et behov for at udforme en reelt bæredygtig verdensorden, der bygger på fælles regler og en fælles dagsorden.
Hvad kan vi gøre for at beskytte og forsvare de europæiske borgere og give dem større indflydelse? Ulighed og globalisering i EU. Hvordan skal denne problematik takles. Er globaliseringen årsagen til manglende jobs og en udfordret økonomi i EU?
Er den stigende nationalisme en trussel mod vores demokrati og liberale værdier?

Medvirkende: Wolfgang Zank, Lektor og Forsker ved Aalborg Universitet