EU’s fremtid i brydningen mellem globalisering og nationalisme – Bjarke Møller, Direktør for Tænketanken Europa

EU´s største udfordring er at holde sammen på flokken. Nationalisme breder sig og repræsenterer en reel trussel mod EU. Det er vigtigt at vi bruger flere ressourcer og på den måde sikrer at der kommer reformer i EU. Vi kan også konstatere at USA ikke er længere en samarbejdspartner som tidligere, hvilket er ærgerligt, da det faktisk var USA, der for mange år siden pressede på, så EU kunne etablere det samarbejde og partnerskab vi har i dag – også kaldet EU.

Bagrund

EU kan bedst styre globaliseringen og reagere på dens muligheder og udfordringer, ved at styrke det interne samarbejde mellem medlemsstaterne. Der er rigtig mange danskere, der ikke er skeptiske overfor EU, og det tegner godt for fremtiden. 2/3-dele af danskerne vil gerne have mere EU. Udfordringen er, at der er få politikere i Danmark, der interesserer sig for at tale om EU. Vi skal allesammen være bedre til at tale mere om EU i vores samfund, således bliver vi mere en del af EU’s fremtid.

EU’s fremtid i brydningen mellem globalisering og nationalisme. Hvordan kan EU bedst styre globaliseringen og reagere på dens muligheder og udfordringer? Et behov for at udforme en reelt bæredygtig verdensorden, der bygger på fælles regler og en fælles dagsorden.
Hvad kan vi gøre for at beskytte og forsvare de europæiske borgere og give dem større indflydelse? Ulighed og globalisering i EU. Hvordan skal denne problematik takles. Er globaliseringen årsagen til manglende jobs og en udfordret økonomi i EU?
Er den stigende nationalisme en trussel mod vores demokrati og liberale værdier?

Medvirkende: Bjarke Møller, Direktør for Tænketanken Europa