Energikrisen og den grønne omstilling

I forbindelse med krigen i Ukraine står Danmark og Europa midt i den værste energikrise nogensinde – en krise hvor bl.a. prisen på elektricitet og gas når stadig nye rekorder.

Manglen på energi og dermed prisernes himmelflugt rammer både familiernes privatøkonomi og virksomhedernes omkostninger ved produktionen af varer, og dette har ført til kraftig inflation i alle landene og truer med en opbremsning af den økonomiske udvikling eller ligefrem en recession.

Danmark og de andre europæiske lande har allerede på nationalt plan vedtaget forskellige reformer, der skal forsøge at holde hånden under forbrugernes og virksomhedernes økonomi.

For Danmark er et afgørende spørgsmål omkring energikrisen også, hvilken betydning den får på klimaområdet og den grønne omstilling. Vil energikrisen blive brugt som en løftestang for en hurtigere omstilling, eller vil man i stedet vende tilbage til de mere forurenende og CO2 udledende energikilder? Og hvordan skal man fastholde den ledende position, som EU’s virksomheder indenfor grøn omstilling har, i den globale konkurrence.

I programmet fokuseres der på ledende danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Hvordan forholder de sig til energikrisen og udviklingen af den grønne omstilling, og hvordan stiller de sig til det tættere og mere integrerede samarbejde, der lægges op til.

Medvirkende:
Bjarke Møller, direktør, Rådet for Grøn Omstilling
MEP Christel Schaldemose, Socialdemokraterne
MEP Margrete Auken, Socialistisk Folkeparti
MEP Morten Helveg Petersen, Det Radikale Venstre
MEP Pernille Weiss, De Konservative

Produktion: Erato Film, TV & Web