Er EU i en demokratisk krise? – Bergur Løkke Rasmussen og Claus Westergreen

Medvirkende i udsendelsen er: Bergur Løkke Rasmussen, som er medlem af Europa-Parlamentet og regionsrådet i Region Hovedstaden. Claus Westergreen, som er formand i hovedbestyrelsen i 3F’s Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening.

Hvorfor sker det lige nu og hvilken betydning kan det få?
Det er hvad vi sætter fokus på, når vi inviterer danske MEP´er og eksperter til debat for at analysere området.

Hvilke redskaber er der i EU´s værktøjskasse til at sikre den demokratiske proces og hvad vil de danske MEP’er gøre for at den bliver opretholdt. Hele den måde EU er bygget op på, med f.eks. vetoretten og måden der kan laves sanktioner på, er noget af det der bl.a. skal debatteres med MEP´ere og eksperter.

Et historiske perspektiv være en del af udsendelserne. Flere nuværende EU-lande har før da haft diktatorer og politikere med ekstreme holdninger. Er dele af historien ved at gentage sig, eller er det et udtryk for borgernes følelse af magtesløshed? Er politikerne blevet for elitære og har mistet følingen med befolkningen? En højredrejning har tendens til at finde syndebukke, der ofte udgør minoritetsgrupper. Det har ikke mindst EU-kommissionen taget afstand fra, og har svaret igen med sanktioner og tilbageholde støttemidler. Eksempelvis på LGBT+ området, hvor Polen og Ungarn bliver økonomisk sanktioneret grundet i de holdninger og love de indfører, der er brud med de fundamentale rettigheder af LGBTIQ-personer i EU. EU står fast på demokratiske værdier, men står vi overfor en demokratisk krise? Det er alt sammen noget vi vil belyse i udsendelserne.

Baggrund for serien

Er EU i en demokratisk krise? – Det er det overordnede spørgsmål vi stiller i 4 tv-programmer, hvor den politiske situation i EU bliver debatteret. I øjeblikket oplever vi politiks højredrejning i flere EU-lande. Med Giorgia Meloni i Italien på plads som leder af EU’s tredjestørste land, tyder det på, at højrenationale kræfter kan udgøre en seriøs udfordring for samarbejdet i dets nuværende form. Andre medlemslande frygter, at balancen i Unionen kan tippe, hvis Italien fremover satser på at samarbejde med de nationalkonservative og EU-skeptiske regeringer i bl.a. Polen og Ungarn i stedet for på Frankrig og Tyskland.