EU mellem etik og realpolitik (2:4) – Vores etik og vores realitet

Hvad sker der med EU’s højt-beærede og velbevogtede etiske principper når de møder EU-landes realpolitiske interesser? Hvordan opfatter EU parlamentarikere etiske udgangspunkter, EU-parlamentets opgaver, rolle og mission i verden, og hvorfor mener man den Islamiske Revolutionsgarde i Iran , kendt som IRGC, kan, bør og skal på EU’s liste over terror-organisationer?

Om serien EU mellem etik og realpolitik

Det er ikke første gang og næppe ikke sidste gang, at EU bliver fanget i dilemmaet mellem etiske principper og realpolitiske interesser. Men hvorfor retter så mange sociale bevægelser som finder sted langt fra Bruxelles og Strassburg, deres krav og forventninger om etisk stillingtagen og støtte til EU? Hvordan håndterer EU den etiske udfordring? Findes der mon en gylden mellemvej mellem etik og realpolitik? Kan det etiske hensyn og den realpolitiske interesse forenes? Og i så fald under hvilke omstændigheder?

Programserien kredser om disse spørgsmål i genne 4 episoder og med deltagelse fra prominente  medlemmer af Europa parlamentet, aktivister og intellektuelle kapaciteter.

Medvirkende

Jacob Dahl Rendtorff, Professor Roskilde Universitet
Amalie Pedersen, The Voice of Iranian
Farnoush Tabatabaie, The Voice of Iranian
Hannah Neumann, Medlem af Europa-Parlamentet, Tyskland
Abir Al-Sahlani, Medlem af Europa-parlamentet, Sverige
Niels Fuglsang, Medlem af Europa-Parlamentet, Danmark
Nikolaj Villumsen, Medlem af Europa-Parlamentet, Danmark
Emil Moselund Østergaard, MB Københavns Kommune