Kosmo 2015 (mål 1) – Fattigdom og sult

På FNs Millennium-topmøde i New York – september 2000 – vedtog verdens stats- og regeringsledere erklæringen: De Forenede Nationers årtusindeerklæring. FNs 2015-mål indeholder otte hovedmålsætninger som er klare, tidsbestemte og målbare inden for udviklingsområdet. Andelen af mennesker uden adgang til rent drikkevand skal halveres og levevilkårene forbedres for 100 millioner i slumområderne. Bæredygtighed skal introduceres og tabet af biodiversitet bremses. Læs mere på www.2015.dk.