Europa 2020 – Fattigdom

Denne udsendelse ser nærmere på den del af EU-kommisionens 2020-plan som bl.a. handler om at
reducere fattigdommen i medlemslandene. Hvordan er status i København, Danmark og EU?

Medvirkende: Per K. Larsen, EAPN. Robert Olsen, forstander Kofoeds Skole. Ole Meldgaard, chefkonsulent Kofoeds Skole. Jesper Christensen, socialborgmester Københavns Kommune

Produktionsnummer: TVK15-344