Europa 2020 – dobbeltminoriteter

Denne udsendelse handler om dobbeltminoriteter, dvs. folk med handicap og anden etnisk baggrund end dansk. Danske Handicaporganisationer og det etniske minoritetsnetværk Marhaba afsluttede i 2015 et treårigt projekt om emnet med en stor konference, og nogle af deltagerne
fortæller her om erfaringerne og fremtidsudsigterne.

Medvirkende:
Thorkild Olesen, formand, Danske Handicaporganisationer.
Birthe Pedersen, Frivillig Aalborg.
Mads Espersen, næstformand Frivilligrådet.
Ricardo Lemus, Marhaba.
Jesper Christensen, socialborgmester Københavns Kommune.

Produktion: TV København