I Europa hjælper vi hinanden

I de senere år har der været en vis bekymring indenfor Europas grænser om, at der er ved at opstå en tendens til at den enkelte har nok i sig selv og sine nærmeste og om de enkelte lande er ved at lukke sig om sig selv. Kan det nu have sin rigtighed, for tallene siger, at EU landene yder mere end 50 % af den samlede humanitære bistand i verden. Indenfor Europas grænser hjælper vi også hinanden og omkring 100.000.000 frivillige europæere er med til at gøre en forskel for rigtig mange mennesker, som står udfordret i livet.
Hvorfor og hvordan engagerer europæiske borgere sig i den europæiske frivillighed og det aktive medborgerskab, som i høj grad er kernen i deltagelsesdemokratiet?
Vi ser på europæiske landes initiativer og det officielle samarbejde med det aktive engagement, og politiske motiver og holdninger om det aktive medborgerskab.
Der er stor forskel fra land til land i Europa, hvordan frivilligheden udspiller sig. Flere faktorer spiller ind i forhold til dette: Historie, kultur, den konkrete støtte og anerkendelse og hvilken værdi det enkelte land tillægger frivillige initiativer, for at det frivillige arbejde kan blomstre.

Medvirkende
Jeppe Kofod, MEP(S), Morten Lykkegaard, MEP(V),Michael Vedsø, Europa-kommisionen Danmark, Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær, Frivillighet Norge og Ludvig Sandberg, konsulent, politisk FORUM Idéburna organisationer med social inrikning

Tilrettelæggelse: Ole Christian Madsen, Annelis Juhl Iskov

Produktion: Make A Difference Denmark