EuropaMagasinet (67) – Et Europa med digital tilgængelighed for alle?

Europa-Parlamentet har i 2017 vedtaget Marrakesh-Traktaten, som letter adgangen for mennesker med synshandicap til læsematerialer på tværs af grænserne. EU-landenes regeringer skal implementere det i national lovgivning.EU webdirektivet – der er vedtaget – skal sikre, at offentlige websteder og mobilapplikationer gøres mere tilgængelige på et fælles tilgængelighedskrav. Et dansk lovforslag har været i høring. Formålet med lovforslaget er at gøre offentlige myndigheders websteder og mobilapplikationer mere tilgængelige – især for personer med handicap. Vi er taget til Folkemøde på Bornholm for at høre, hvad status er i Danmark

Medvirkende
Kulturminister Mette Boch (LA).
Ask Løvbjerg Abildgaard, Dansk Blindesamfund,
Thorkild Olesen, formand Danske Handicaporganisationer.
Morten Lykkegaard, MEP (V).
Ole Kjeldsen, teknologi- og sikkerhedsdirektør, Microsoft.
Sofie Monggaard Christensen, formand Sammenslutningen af unge med handicap (SUMH)
Kim Enevold Sørensen, tidligere formand Dansk Blindesamfunds Ungdom (DBSU)

Redaktion: Ole Stephensen og Claus Sørensen

Green screen studio production: Mediehuset København