EuropaMagasinet (68) – Europa i et universelt design

FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap blev vedtaget i FN den 13. december 2006. 
Danmark skal herefter sikre, at personer med handicap kan de nyde de rettigheder, som konventionen foreskriver. EU-kommissionens forslag til et tilgængelighedsdirektiv skal sikre ens tilgængelighedskrav for virksomheder på tværs af EU’s grænser i henhold til FN’s Handicapkonvention. 
Universelt design er et arkitektonisk begreb, der repræsenterer en vision om et byggeri, der inkluderer menneskelig mangfoldighed på tværs af funktionsevne og alder, køn og kultur. Handicaporganisationernes Hus i Høje-Taastrup er en flot repræsentant for universelt design og Viborg er en af de kommuner, hvor man er nået langt.

Medvirkende
Tony Bech, chefkonsulent Danske Handicaporganisationer, Sofie Monggaard Christensen, formand Sammenslutningen af unge med handicap(Sumh) og Kim Enevold Sørensen, tidligere formand Dansk Blindesamfunds Ungdom (DBSU)

Redaktion: Ole Stephensen og Claus Sørensen

Videoproduktion: Mediehuset København