EU & DK – og det fælles europæiske samarbejde i forskellige spor, herunder deltagelse

Med Brexit dukkede problemerne i det europæiske samarbejde for alvor op til overfladen. Globaliseringen har været i gang i mange år og efterladt både vindere og tabere. Et af resultaterne er Social dumpning. Det hidtidige borgerligt dominerede EU – har fået øjnene op for andre løsninger som det sociale sikkerhedsnet, der kendes i Danmark.

EU-kommissionen har set fordelene ved et socialt sikkerhedsnet med forslaget til en ”europæisk søjle for sociale rettigheder”.

Ved første behandlingen i Europaparlamentet i februar var der positivitet for det principielle i forslaget. Men hvordan i forhold til den danske model? Kan en ”europæiske søjle for sociale rettigheder” gå hånd i hånd med den danske model.

Nationalismen har gode vilkår i lande som Frankrig, Holland, Ungarn, Polen, hvor der er sat spørgsmålstegn ved samarbejdet omkring euroen og fortsat medlemskab af EU.

I Danmark har man sagt nej til Europolsamarbejdet for i stedet – til trods for folkeafstemningens nej – at søge en eller anden form for samarbejde alligevel. Hvor meget skal nationalismen dominere?

Vil nationalismen være begyndelsen til enden for EU?

Bl.a. disse udfordringer har fået EU-kommissionen til at fremlægge fem scenarier for fremtidens EU:

1. EU står stille,
2. EU nøjes med det indre marked,
3. EU kører i forskellige hastigheder,
4. EU går sammen på udvalgte områder,
5. EU satser på Europas Forenede Stater.

Et 6. scenarie er ikke med, men kan være en mulighed:

Et bilateralt samarbejde nationalstaterne imellem på kryds og tværs.

I studiet debatterer Morten Løkkegaard, medl. af Europaparlamentet (Venstre) og Jeppe Kofod, medl. af Europaparlamentet (Soc.dem.). Studievært er Stig Ekman