EU – Hvad Nu! – 5 Scenarier – Det forenede Europa

Det enkelte EU-lands nationale suverænitet er afskaffet og EUs overstatslige organer fungerer overordnet med fuld kompetence på alle områder. Der bliver således tale om en Europa-regering alene med ansvar over for Europa-parlamentet. Det er Europa-parlamentet, valgt direkte af alle EU-borgerne, der lovgiver for alle Europas lande og folkeslag. Rammerne for arbejdsopgaver, økonomi, herunder skatteopkrævning (en direkte euro-skat) samt demokratiske beslutningsforløb foregår fuldt ud i EU-regi. EU kommer til at stå som en samlet blok over for omverdenen.

Medvirkende: EU-ordfører Steen Gade, MF (SF)
Vært: Kjeld Lykke
Produktions År: 2007
Produceret af: TV Mosaik