EU – Hvad Nu! – 5 Scenarier – Føderation light

EUs overstatslige element bliver styrket på en række centrale områder med fuld myndighed til EU-kommissionen og Europa-parlamentet. EU-kommissionen fungerer som en europæisk regering med egne ministre, som er ansvarlige over for Europa-parlamentet. I Ministerrådet skal EU-lovene godkendes med kvalificeret flertal. Det vil sige, at de enkelte EU-lande fuldt ud må afgive indflydelse, herunder økonomi og beslutningsprocesser vedrørende disse udvalgte områder. Til gengæld skal EU beskæftige sig med færre områder sammenlignet med i dag.

Medvirkende: Ansvarshavende chefredaktør for Politiken, Tøger Seidenfaden.
Vært: Kjeld Lykke
Produktions År: 2007
Produceret af: TV Mosaik