EU – Hvad Nu! – 5 Scenarier – Status Quo

Som scenariet indikerer, er der ikke tale om væsentlige ændringer af EUs opbygning med Ministerråd, EU-kommission og Europa-parlament. EUs arbejdsopgaver, økonomi og demokratiske funktionsmåde forbliver som i dag, idet scenariets væsentligste indhold bliver at få de allerede trufne vedtagelser til fuldt ud at fungere. Desuden arbejdes der med en større folkelig forståelse af EU, samt indførelse af mere åbenhed. EU forsætter med at være en union med en blanding af overstatslige og mellemstatslige elementer.

Medvirkende: Britta Thomsen, MEP (A)
Vært: Kjeld Lykke
Produktions År: 2007
Produceret af: TV Mosaik