Folkemødet 2013 – Billig løn – dyr løsning

Danske arbejdstagere er hårdt udfordret på lave lønninger og dårlige arbejdsforhold. Social dumping knytter sig til den vandrende arbejdskraft i EU. Der er bl.a. problemer med cabotagekørsel i Danmark, hvor udenlandske vognmænd og chauffører kører rundt ulovligt.

Medvirkende: Ole Christensen, MEP, Soc.dem., Erik østergaard, Dansk Transport og Logistik, Jan Villadsen, 3F.
Vært: Niels Krause Kjær
Produktions År: 2013
Produceret af: Europa-Parlamentet