Kærlighed over alle grænser – Barsel til Far

En række af de rettigheder, som kvinder har på det danske arbejdsmarked, stammer fra love vedtaget i EU. Seneste skud på stammen er øremærket forældreorlov til mænd. Det er et år siden (2022), at direktivet trådte i kraft i Danmark, og det er derfor relevant at kigge på de effekter øremærket barsel har haft på ligestillingen generelt.

Med udgangspunkt i spørgsmålet om ligestilling, særligt mellem mænd og kvinder, dykker udsendelsen ned i forskellige aspekter af ligestillingsdebatten. Ligestillingsdebatten favner bredt og vi vil både undersøge ligestilling i hjemmet, på arbejdsmarkedet og i samfundets forskellige lag.

Emnet er stort og holdningerne mange. Lovgivning kan gøre en del, men kan man med lovgivning gøre det hele? Skal man se på ligestilling ud fra et regel- eller et rettighedsperspektiv? Hvad er EUs rolle og hvilken rolle har civilsamfundet? Og kan familier ikke selv fordele deres barsel på en måde så den gavner alle?
Det er alle spørgsmål, vi sammen med de medvirkende i programmet vil belyse.

 

Medvirkende
Kira Marie Peter-Hansen – MEP for SF.
Anna Berg – konstitueret direktør i Kvinderådet.

Indslag med: Kathrine Viskum Ursem

Vært: Line Kristoffersen

 

Baggrund for programmet
2. august 2022 trådte Danmarks nye orlovsmodel i kraft. Det er en såkaldt 24/24 model, hvor begge forældre som udgangspunkt har 24 ugers betalt barsel efter barnets fødsel. 11 af de uger er øremærket til begge forældre, mens de resterende 13 ugers barsel frit kan overdrages mellem forældrene. Den nye barselsmodel blev vedtaget i kølvandet på EU’s barselsdirektiv fra 2019, der bestemmer at alle medlemslande skal øremærke minimum 9 ugers barselsorlov til hver forældre uanset køn. Et direktiv som flere partier i Danmark oprindeligt var i mod.

 

Programmet er produceret af Mediehuset København med støtte fra Europa-Nævnet.
Europa-Nævnet's logo