Det fælleseuropæiske samarbejde i forskellige spor – Morten Helveg Petersen

Interview med Morten Helveg Petersen om Europol og Danmarks
særaftale.

Siden danskerne den 03. December 2015 sagde nej til at ændre det danske
retsforbehold indenfor EU, har regeringen arbejdet for at opnå en ny aftale for
Danmark.
Problemet er, at de øvrige medlemslande har vedtaget nye regler for politisamarbejdet,
som betyder, at samarbejdet går fra at være mellemstatsligt til at være overstatsligt, og
så kan Danmark på grund af landets retsforbehold ikke længere være med. Kun hvis
Danmark forhandler sig frem til en ny aftale med de andre lande, kan vi bevare en
tilknytning, selv om vi ikke længere vil være fuldgyldige medlemmer af Europol.