Europa Dialog (14) – Erasmus+

Europa Dialog – Erasmus+

Erasmus+ er EU’s nye uddannelsesprogram. Programmet samler tilskud til uddannelse, ungdom og idræt i ét større og mere enkelt program.
Europæisk Volontør Service (EVS) er et EU-finansieret program under Erasmus+, som giver unge mellem 17 og 30 år mulighed for at tilbringe 2-12 måneder i et europæisk land og udføre frivilligt arbejde. Bruger unge mulighederne i et frit og tilgængeligt Europa? Hvad er tendensen?
Gør unge brug af uddannelse på tværs af landegrænser i Europa?
Kort sagt: Hvad er der af konkrete europæiske tilbud til de unge – og gør de brug af dem?

Medvirkende:
Sissi Jørgensen, Volontør
Pia Lieberknecht Axelsen, Projektkoordinator, ICYE
Elena Askløf og Peter Laugesen, Vores Europa
Andreas Bruun, Fuldmægtig, Uddannelses- og Forskningsministeriet
Jakob Clausen Jensen, Efterskoleforeningen
Ole Madsen, Center for frivilligt socialt arbejde
Lisa Brun, Projekt Frivillig

Studievært: Ole Stephensen

Nyttige links
Erasmus+ ICYE Vores Europa