Europa Messen 2012 – Beskæftigelse

På Europa Messen 2012 kunne unge og andre interesserede møde folk fra partier og organisationer, der alle var engagerede i EU og Europa. Undervejs var der også debatter mellem politikere. I denne udsendelse diskuterer to medlemmer af Folketingets Europa-udvalg, Claus Hjort Frederiksen (V) og Jens Joel (S), mulighederne for at øge beskæftigelsen på et kontinent, der er ramt af lavkonjunktur og høj arbejdsløshed, særligt blandt unge.

Vært: Rasmus Nielsen, chefredaktør, Altinget.dk

Produceret for: Europa-Nævnet
Produktion: Mediehuset København