Europa Messen 2012 – Vækst i Europa

På Europa Messen 2012 kunne unge og andre interesserede møde folk fra partier og organisationer, der alle var engagerede i EU og Europa. Undervejs var der også debatter mellem politikere. I denne udsendelse diskuterer to medlemmer af Folketingets Europaudvalg – Merete Riisager (LA) og Per Clausen (EL) – mulighederne for vækst i et Europa præget af lavkonjunktur.

Medvirkende: Merete Riisager (LA), Per Clausen (EL)

Produceret af: Mediehuset København
Produceret for: Europa-Nævnet