EU tæt på dig – Hvad betyder Brexit for EU?

Hvad betyder Brexit for EU?
I programmet fokusere vi på hvad betyder Brexit for EU og hvilke konsekvenser det kan få for Danmark.

Flere analyser peger på, at et britisk exit fra EU (Brexit) vil have store økonomiske for Storbritannien. Men hvad betyder et Brexit for EU? Et Brexit vil udløse en række ændringer i EU. Et Brexit vil også ændre på magtbalancen i Ministerrådet og forhindre de mere handelsorienterede lande (herunder Danmark) at mønstre et blokerende mindretal i EU, mens mere protektionistiske lande stadig vil kunne blokere lovgivning. Endelig kan EU’s gennemslagskraft på den globale scene risikere at lide et knæk. Det kan øge presset på Tyskland for at komme ud af sin tilbageholdende position og spille en mere fremtrædende rolle i EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik. Der kan overordnet skitseres tre scenarier med Brexit: 1) et svækket EU, 2) et EU, der hutler sig igennem på bedste vis, og 3) et mere integreret EU.

Danske eksperter og politikere har for længst gjort det klart, at det kan skade international økonomi, den danske eksport såvel som hele det europæiske sammenhold og fredsprojekt, når briterne – som det har vist sig at være tilfældet – vender ryggen til Bruxelles og EU.

Vores hensigt er at interviewer eksperter, politiker og almindelige mennesker som fortrinsvis bor i Århus. Vi ønskede dermed at anvende nærhedsprincippet, hvor befolkningen blive bevidstgjort om, at EU i virkelighed er tæt på dem. Samt at der altid er nogen i området, som de kan henvender sig til. Debatten om EU er en debat om demokratiets tilstand i EU og om, hvad vi vil med det europæiske samarbejde.

Medvirkende:
Jens Joel, MF Socialdemokratiet, Medlem af Europa Udvalget
Prof. Derek Beach, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Vært: Rui Monteiro

Produktion: Indvandrer TV (ITVOJ), regional tv-station i Østjylland