Danmark og genopretningsfonden

Ved topmødet i Bruxelles den 17.-21. juli 2020 blev EU’s ledere, efter lange forhandlinger, enige om en genopretningsfond til en værdi af 5.580 mia. kroner og et langsigtet EU-budget for 2021-2027 på knap 8.000 mia. kroner.

Fonden skal hjælpe EU-landenes økonomier med at komme på fode igen efter Covid-19 pandemien, og 30% af alle midler øremærkes klima og understøttelse af klimamålet for 2050. Støtten skal gives både som støtte og lån, og fordelingen bliver 2.900 mia. kroner i tilskud og 2.680 mia. i lån.

Som medlem af den såkaldte sparebande kæmpede Danmark for at få ændret balancen mellem tilskud og lån, og at budgettet skulle være så lavt som muligt. Det var en holdning, der kun delvist kom til udtryk i det endelige kompromis. Det blev også aftalt at koble udbetalingen af EU-midler sammen med, hvorvidt landene efterlever retsstatsprincipperne.

Danmark og de øvrige medlemslande skulle senest her den 30. april 2021 præsentere deres planer for anvendelse af fondsmidlerne til Europa-Kommissionen.

I programmet fokuseres der på de danske medlemmer af Europa-Parlamentet og det undersøges, hvordan de forholder sig til udviklingen og fordelingsprincipperne, og hvordan de kan være med til at sikre, at de mange penge også bliver brugt på en fornuftig måde.

Deltagerne i programmet er:
Repræsentationschef Stina Soewarta, EU-Kommissionen i Danmark
Niels Fuglsang, MEP, Socialdemokraterne
Morten Løkkegaard, MEP, Venstre
Margrete Auken, MEP, Socialistisk Folkeparti
Morten Helveg Petersen, MEP, Det Radikale Venstre
Pernille Weiss, MEP, De Konservative
Søren Bo Søndergaard, Enhedslisten