Danmark, Brexit og fremtiden

Det er nu omkring 3½ år siden, at den engelske befolkning ved en folkeafstemning besluttede sig for at forlade EU, men på trods af en færdigforhandlet, men ikke godkendt aftale og flere udsættelser af tidspunktet for, hvornår udmeldelsen, Brexit, skulle træde i kraft, er det endnu kun lykkedes for det britiske parlament at blive enige om, at de ikke er enige.
Heller ikke her sidst den 31. oktober hvor man igen måtte søge om at få tidsfristen forlænget, denne gang til den 31. januar 2020. Til gengæld er man nu blevet enige om at afholde et parlamentsvalg i utide, et valg, der skal afholdes den 12. december 2019.
Med et resultat af dette valg vil det forhåbentligt blive klart, hvilken vej England ønsker at tage: at den Brexit aftale, som man er blevet enige med EU om, føres ud i livet, eller at der i stedet skal afholdes en helt ny afstemning om, hvorvidt man overhovedet ønsker at forlade EU.

Medvirkende:
EU-eksperten Marlene Wind fra Københavns Universitet
Christel Schaldemose (MEP).
Morten Løkkegaard (MEP).
Margrete Auken (MEP).
Morten Helveg Petersen (MEP).
Peter Kofod (MEP).
Pernille Weiss (MEP).
Nikolaj Villumsen (MEP).