Ungdommens EU-topmøde 2013 – weekendarrangement på Christiansborg for 150 unge

Ungdommens EU Topmøde er et weekendarrangement på Christiansborg for 150 unge fra hele landet, som blev afholdt den 9. og 10. marts 2013. Arrangementet er et rollespil, som opbygges som et rigtigt EU topmøde og de unge får hver især en rolle som ministre, formænd for Rådet og Kommissionen eller som journalister. De unge debatterer aktuelle EU-politiske emner og vedtog som afslutning på arrangementet et ungdomscharter for unge europæere. Medvirkende: Nicolai Wammen, Europaminister, Soc.dem. samt 125 politisk interesserede unge. Vært: Malene Kristensen Produktions År: 2013 Produceret af: Fagligt Internationalt Center