Ungdommens EU Topmøde 2012

150 unge fra hele Danmarkk mødtes til Ungdommens EU Topmøde 2012 på Christiansborg, som en del af det danske EU formandsskab.
Landstingssalen dannede rammen om topmødet, hvor de unge blev tildelt
roller, som repræsentanter for de 27 EU lande, Det Europæiske Råd og Kommisionen.
På topmødet blev der drøftet tre aktuelle EU temaer, der vil præge Europas fremtid.

Medvirkende: Mogens Lykketoft, formand for Folketinget
Nicolai Wammen, Europaminister
Politisk interesserede unge
Vært: Malene Kristensen
Produktions År: 2012
Produceret af: Mediehuset København
P
roduceret for: Fagligt Internationalt Forum