Europa Dialog (2) – Ungdomsuddannelser

Europa Dialog 2: Ungdomsuddannelser
Dato: Fredag, 1. november kl. 10-11
Gæster:
Rasmus Holme Nielsen, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Lasse Jensen, Metal Ungdom
Jørgen Torsbjerg Møller, kontorchef, Undervisningsministeriet
Elever: Vandel Efterskole og Venø Efterskole
Studievært: Claus Larsen-Jensen
Programindhold
En stor del af en dansk ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse, enten i form en gymnasial uddannelse eller en uddannelse på en erhvervsskole. Frafaldsprocenten er imidlertid meget større på erhvervsskolerne end i gymnasierne, og det er problematisk, dels for den unge og dels for det danske samfund, som har brug for mange unge med en faglig uddannelse.
I dette program ser vi på de danske ungdomsuddannelsers udfordringer set i forhold til det danske arbejdsmarked, men også set i et europæisk perspektiv. Hvordan ser tingene ud i vore nabolande og kan vi lære noget af dem?