Medier Uden Grænser – Reklamer

På tv og i radioen er der skrappe reklameregler. I aviserne og på internettet er der frit slag. Hvorfor egentlig det. Hvem gavner det. Og er det overhovedet muligt at opretholde disse skel i en fremtid med medier uden grænser i Europa.

Medvirkende:
Professor Anker Brink Lund, Handelshøjskolen CBS Professor Frands Mortensen, Aarhus Universitet Medieordfører Mogens Jensen (A) Medieordfører Per Clausen (ø) Medieordfører Ellen Trane Nørby (V) Direktør Christian Peytz, FDIM.

Produktionsnummer: tvpc10014-MedierUdenGraenser-Reklamer-vers3