Den grønne omstilling og afstemningen om forsvarsforbeholdet

For lige godt et år siden var der deadline for fremsendelse af medlemslandenes forslag til projekter, der skulle finansieres af EU’s gigantiske genopretningsfond på 5.580 mia. kroner, og det var et krav at 57% af pengene skulle bruges til at understøtte klimamålene for 2050 og den digitale omstilling.

I dag er de fleste af pengene ude at arbejde, og i programmet følges der op på de forskellige projekter.

Den russiske invasion i Ukraine har imidlertid skabt en hel ny energi- og sikkerhedspolitisk situation i Europa, og den danske regering har bedt vælgerne om at tage stilling til afskaffelse af det danske forsvarsforbehold ved afstemningen her den 1. juni. De forskellige partier er dog ikke enige om det, og i programmet vil der blive argumenteret både for et ”ja” og et ”nej”.

Deltagerne i programmet er:
Bjarke Møller, tiltrædende direktør, Rådet for Grøn Omstilling
MEP Christel Schaldemose, Socialdemokraterne
MEP Morten Løkkegaard, Venstre
MEP Margrete Auken, Socialistisk Folkeparti
MEP Morten Helveg Petersen, Det Radikale Venstre
MEP Peter Kofod, Dansk Folkeparti
MEP Pernille Weiss, De Konservative
MEP Nikolaj Villumsen, Enhedslisten