GlobalDialog (1) – Spillet om jobs

Brexit var med til at udstille forskellene mellem EU Kommissionen og Parlamentet.  Skræmt ved tanken om ’et EU i flere hastigheder’ afviste Kommissionen med Juncker i spidsen James Camerons oplæg til undtagelser for Storbritannien.  Parlamentets mere kompromissøgende tilgang var ikke nok til at berolige Brexit-fløjen, og England røg ud af EU.  Men Brexit udstillede også et andet forhold, nemlig at globaliseringen for mange europæere ikke ses som entydig fordel; utallige jobs er forsvundet ud af landene, de multinationale selskaber er blevet styrket og monopollignende tilstande er opstået mange steder.  Kortene deles ud, men huset vinder hver gang.  Brexit- og Trump-vælgeren ligner hinanden i den forstand, at begge protesterer mod fremmedgørelsen og forarmelsen af middelklassen.  Men mange af dem ved udmærket, at hverken Trump eller Brexit løser problemerne.

TIL HOVEDSIDEN FOR GLOBAL DIALOG