Flygtningekrisen – er Tyrkiet løsningen? (3)

EU-landene kunne ikke enes om en fordelingsnøgle for alle de mange flygtninge, som fra
sensommeren 2015 strømmede ind over EU’s ydre grænser. I stedet valgte man at lave en aftale
med Tyrkiet om, at de mod betaling sørger for at flygtningene ikke kommer ind i EU. Men er det en
knaldgod løsning? Den dansk-kurdiske politiker Serdal Benli beretter om situationen i Tyrkiet, hvor
præsident Erdogan går hårdhændet til sine politiske modstandere.

Medvirkende
Serdal Benli (SF), 1. viceborgmester Gladsaxe Kommune
Mads Tobias Olsen, journalist