Kratos (3) – EU, et marked uden grænser

Kratos har fokus på EU’s indre marked, der er en af de helt centrale grundpiller i det europæiske samarbejde. Det europæiske indre marked er verdens største hjemmemarked. Det frie marked handler om fri bevægelighed for borgere og virksomheder til at sælge og købe, hvor de vil i EU. I dette program debatteres det indre marked og hvordan det indre marked påvirker os danskere.

Medvirkende: Frederik Werner Kronborg, Enhedslisten (Ø) og Lukas Lunøe, Radikal Ungdom
Studievært: Allan Føns