Flygtningekrisen – er Tyrkiet løsningen? (1)

EU-landene kunne ikke enes om en fordelingsnøgle for alle de mange flygtninge, som fra
sensommeren 2015 strømmede ind over EU’s ydre grænser. I stedet valgte man at lave en aftale
med Tyrkiet om, at de mod betaling sørger for at flygtningene ikke kommer ind i EU. Men er det en
knaldgod løsning? Danske EU-parlamentarikere kommer her med deres holdninger.

Medvirkende
Morten Løkkegaard, MEP (Venstre)
Bendt Bendtsen, MEP (Konservative)
Jørn Dohrmann, MEP (DF)
Mads Tobias Olsen, journalist