Fælles om flygtninge (2) – Visegradlandene

I sensommeren 2015 fik danskerne og resten af EU kaffen galt i halsen. Tusindvis af flygtninge vandrede på vejene op gennem Europa, i håb om at få asyl, fred og en tålelig tilværelse. Pludselig gik det op for os, at krigene og konflikterne i Syrien, Irak, Afghanistan, Libyen, Sudan m.m. har enorme menneskelige omkostninger. EU har ikke kunnet blive enige om en fælles håndtering af problemet. Medlemslandene er splittede, og næsten alle prøver at sende aben videre.
EU-toppen har længe forsøgt at få etableret en fælles kvotefordeling af de mange flygtninge som søger asyl i EU. Men Visegrad-landene – Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet – med Viktor Orban fra Ungarn som den mest prominente frontfigur, modsætter sig en sådan ordning. Og Orban og co. har solid folkelig opbakning. Fælles for især Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet er også, at de i forvejen døjer med en uafklaret Roma-problematik.
Samtale med lektor emeritus Søren Riishøj om Visegrad-landene og deres manglende vilje til at efterkomme EU’s flertalsbeslutning om fordeling af flygtninge.

Medvirkende: Søren Riishøj