Europas fremtid (2) – EU 27

I det andet program fokuseres der mere på fremtiden set i forhold til de udfordringer, som det europæiske samarbejde står over for, og hvordan det skal formidles til befolkningerne. Det er ganske enkelt nødvendigt for de resterende lande at nå frem til en afklaring af, hvordan fremtidens EU skal se ud, og hvordan man får genskabt den folkelige opbakning til det europæiske projekt.
Programmet vil tage udgangspunkt i den hvidbog, som Kommissionens formanden, Jean-Claude Juncker, har fremlagt.

Heri beskriver han fem scenarier for EU’s fremtid.

I det første scenarie beskriver han et EU, der fortsætter med de samme kompetenceområder som nu og forsigtigt bevæger sig i retning af en videreudvikling af det indre marked, mens områder – såsom integration og grænsekontrol – overlades til de enkelte lande.

I det andet scenarie omtaler han et EU, der samler kræfterne om det oprindelige projekt, altså et fælles marked, hvor der kan handles frit over grænserne, mens andre store politiske områder bliver nedprioriteret.

I det tredje skitseres en udvikling af EU i flere hastigheder, det vil sige, hvor grupper af lande går videre end andre i forbindelse med f.eks. eurozonen, grænsesamarbejdet og andre politikområder.

I det fjerde scenarie beskriver han en ”mindre men bedre” udvikling, hvor alle lande i fælleskab vedtager at gå videre i samarbejdet på et begrænset antal områder, mens andre områder bliver lagt på is.

I det femte og sidste scenarie beskrives en udvikling, hvor alle 27 lande går ind for føderal model, og hvor unionen går videre på alle politiske områder med fuld kraft.

I programmerne medvirker:
Professor Peter Nedergaard, Københavns Universitet
Lektor Rebecca Adler-Nissen, Københavns Universitet
Jeppe Kofod, MEP, Socialdemokraterne
Morten Messerschmidt, MEP, Dansk Folkeparti
Morten Løkkegaard, MEP, Venstre
Bendt Bendtsen, MEP, Det Konservative Folkeparti
Morten Helveg Petersen, MEP, De Radikale
Rina Ronja Kari, MEP, Folkebevægelsen mod EU
Margrete Auken, MEP, SF