Europas fremtid (1) – Brexit

Efter den engelske afstemning om det fortsatte medlemskab i juni 2016, som bekendt endte med et Brexit, og den deraf følgende aktivering af den såkaldte skilsmisse paragraf, Artikel 50, i marts 2017, kan man roligt sige, at EU og Europa befinder sig i en ny og meget anderledes situation, end man har gjort tidligere.
Efter nu et halvt års forhandlinger og overståede valg i Holland, Frankrig og Tyskland vil vi i første del af programmet fokusere på de igangværende forhandlinger mellem England og EU. Hvilke aftaler er ønskelige, at der indgås? Hvad kan man blive enige om? Hvilke rettigheder skal englænderne have i fremtiden?
Og hvordan vil disse aftaler komme til at påvirke det videre europæiske samarbejde for de resterende lande – ikke mindst set i forhold til Romtraktatens fire frihedssøjler, altså omkring Arbejdskraft, Varer, Tjenesteydelser og Kapital?

Professor Peter Nedergaard, Københavns Universitet
Lektor Rebecca Adler-Nissen, Københavns Universitet
Jeppe Kofod, MEP, Socialdemokratiet
Morten Messerschmidt, MEP, Dansk Folkeparti
Morten Løkkegaard, MEP, Venstre
Bendt Bendtsen, MEP, Det Konservative Folkeparti
Morten Helveg Petersen, MEP, De Radikale
Rina Ronja Kari, MEP, Folkebevægelsen mod EU
Margrete Auken, MEP, SF