EuropaMagasinet (46) – Hvad flygter syrerne fra?

Hvad er årsagen til flygtningestrømmen fra
Syrien? Hvordan skal konflikten stoppes?
Hvilken rolle spiller EU og FN?
Gæst
Jørn Boye Nielsen, Rådet for International Konfliktløsning
Studievært: Mads Tobias Olsen

Produktion: www.mediehuset-kbh.dk
Produktionsnummer: MH1127 EuropaMagasinet 46 – Hvad flygter syrerne fra 3 (PGM)