EU tæt på dig – Det fælles europæiske samarbejde om flygtninge og indvandrere (2)

Hvordan kan europæiske samfundet bidrager til løsning af situationen?

Indvandring til Europa er ikke nogen ny foreteelse. For at benytte mulighederne og møde udfordringerne ved denne internationale mobilitet udviklede EU en fælles tilgang til indvandring. Samtidig har EU skabt et fælles asylsystem for at beskytter mennesker som søger tilflugt i EU. Alligevel var Fort Europa ikke ordentlig forberedt og det skabte flygtningekrise i EU. At løse situationen kræver tættere dialog og samarbejde med institutioner, politikerne og borgerne i EU. Altså forskellige vinkler og perspektiver som kan bidrager til at finde løsninger til situationen. Er det en Mission Impossible or en Mission Possible?

Det er de muligheder/umuligheder vi ønsker at belyse og bidrage til en ordentlig debat i vores samfund.
Vores hensigt er at interviewer eksperter, politiker og almindelige mennesker som fortrinsvis bor i Århus. Vi ønskede dermed at anvende nærhedsprincippet, hvor befolkningen blive bevidstgjort om, at EU i virkelighed er tæt på dem. Samt at der altid er nogen i området, som de kan henvender sig til. Debatten om EU er en debat om demokratiets tilstand i EU og om, hvad vi vil med det europæiske samarbejde.

Medvirkende:
Søren Winther Lundby, Global Citizen, Aarhus
Helge Ratzer, Komitéen for Udlændinges Retssikkerhed i Aarhus

Vært: Rui Monteiro

Produktion: Indvandrer TV (ITVOJ), regional tv-station i Østjylland