EU og Velfærdssamfundet (1) – Velfærden under pres

I en rundspørge fra KL til 20 danske samfundsforskere i 2011, svarede 18 at den danske velfærdsmodel i de kommende år vil forandre sig i retning af det øvrige EU, hvor det i højere grad er personlige forsikringer og arbejdsmarkedstilknytning, der er med til at sikre borgerne de velfærdydelser vi i Danmark har taget for givet i årtier. I programmet giver bl.a. velfærdsforsker Jon Kvist nogle bud på konsekvenserne af de forskellige velfærdsmodeller der er i EU. – Og så rejses spørgsmålet hvorvidt den danske velfærdsmodel trues af den økonomiske politik som EU prøver at presse ned over medlemslandene under den økonomiske krise. Medvirkende: Velfærdsforsker, Jon Kvist, SDU EU-forsker, Kenneth Haar, Corporate Europe Observatory MEP, Britta Thomsen, Socialdemokraterne MEP, Søren Søndergaard, Folkebevægelsen MF, Jacob Ellemann – Jensen, Venstre MF, Finn Sørensen, Enhedslisten Byrådsmedlem Jesper Kinck, Socialdemokraterne Vært: Niller Madsen Produktions År: 2012 Produceret af: Odense ser Rødt