EU og Europa – Den Globale Rolle

Sammen med Irland er Danmark det EU-land, som har afholdt flest folkeafstemninger angående EU-traktater med videre. I Danmark kræver grundlovens § 20, at der i forbindelse med suverænitetsafgivelse skal afholdes en folkeafstemning. De danske folkeafstemninger gennem tiderne har vist, at den danske befolkning nærmest er ligelig delt i spørgsmålet om at overlade mere myndighed til EU. Mens der er et flertal for at forblive i EU.

Produktionsnummer: tvm09103-EU_og_Europa_4-Den_Globale_Rolle