Den Danske Forbruger i EU (4) – Bergur Løkke Rasmussen

I 4 tv-programmer sætter vi fokus på den danske forbrugeres vilkår og rettigheder – også i en krisetid. EU har stor indflydelse på de produkter og services, som vi gør brug af. Det mærkes bl.a. indenfor fødevarer, elektronik, energiforsyning og transport. I denne udsendelse har vi inviteret Bergur Løkke Rasmussen, som er medlem af Europa-Parlamentet for moderaterne, for at høre hans synspunkter på situationen. Vi vil høre danskeren om deres meninger og holdninger til de 4 forskellige emner. Formålet med programmerne er at give indsigt i MEP ́ers arbejde med at sikre forbrugerne de bedst mulige vilkår og rettigheder.

Priserne på fødevarer stiger kraftigt i øjeblikket og det påvirker forbrugernes valg. Det resulterer bl.a. i valg af eks. billigere varer af dårligere kvalitet. Hvor står Danmark og EU i forhold til de internationale fødevarer leverancer og hvilke problematikker gør sig gældende for at sikre sig forsyninger? Skal love og regler ændres og hvilke konsekvenser giver det ift. fødevaresikkerheden?

Verden efterspørger i høj grad halvledere til chips, hvilket presser elektronikpriserne. Hvad har EU af initiativer – skal europæiske fabrikker begunstiges til at sikre semiconductor-produktionen? Vi kommer også omkring CE-mærkets indflydelse og fremtid.

De grønne energikilder er vejen frem for en renere verden – men er det i et realistisk tempo? Får vi aflivet sorte energikilder før de grønne er klar? Er kernekraft alligevel vejen frem? Skal vi aflive naturgas helt eller erstatte den med biogas? Vi drøfter EU’s politik på forsyningssikkerheden på den korte og den lange bane.

Det er vigtigt med et mobilt samfund, men miljøhensyn fylder mere og mere. Derfor tages der i disse år store beslutning på transportområdet. Det gælder både indenfor persontransport som biler/busser/tog, men også godstransport. Hvad satser vi på af energikilder – Er det el eller brint? Vi debatterer EU’s indflydelse på vores fremtidige valg af transport.