Da Bådflygtninge nåede frem til Københavns Havn – del 1.

Hvert år omkommer et ukendt antal mennesker når de prøver at krydse Middelhavet i små både for at nå frem til EU’s forjættede land. I dag overlader vi problemerne og ansvaret for de mange klima – og fattigdomsflygtninge til EU’s sydlige medlemslande.
Fredag d. 16. december sejlede Flygtningeskibet M/S Anton ind i Nyhavn, KBH, for at invitere politikere og Ngo’er ombord til debat om mulige løsninger på et problem der ikke bliver mindre i fremtiden. FN anslår at der frem mod 2050 vil være 200 millioner mennesker, der er drevet på flugt pga. klimaforandringer.

Projektet er et samarbejde mellem TV-produktionsselskabet Odense ser Rødt, billedhugger Jens Galschiøt, foreningen Levende Hav, Mediehuset København og Altinget.dk – økonomisk støttet af Europa Nævnet.

Medvirkende: Dan Jørgensen – MEP, Socialdemokraterne
Margrethe Auken – MEP, SF
Andreas Kamm – Dansk Flygtningehjælp
Vært: Knud Vilby, journalist og forfatter.

Livestreaming: Mediehuset København
Produktions År: 2011
Produceret af: Odense ser Rødt