BUT – UNG i EU II 2013 – Nr. 5

Antropologisk afdækning af to EU-borgeres liv i Aarhus. Hvordan bor de? Hvad har det at rejse til et andet EU–land haft af betydning for personernes kulturelle forståelse af sig selv og andre? Hvordan ser de sociale relationer ud?

Medvirkende: Paul Zoicas, Rumænien
Sofia Simoncelli, Italien
Vært: Henrik Meilstrup
Produktions År: 2013
Produceret af: Børne- og Ungdoms TV (BUT)