Folkemødet 2013 – Snusfornuft eller stærk tobak?

Medlemmer af Europa-parlamentet diskuterer EUs planlagte lovgivning om tobak og markedsføring med repræsentanter for Kræftens Bekæmpelse og Tobaksindustrien.

Medvirkende: Peder Jepsen, Tobaksindustrien, Per Kim Nielsen, Kræftens Bekæmpelse, Morten Messerschmidt, MEP, Dansk Folkeparti, Bendt Bendtsen, MEP, Konservative, Christel Schaldemose, MEP, Soc.dem.
Vært: Niels Krause Kjær
Produktions År: 2013
Produceret af: Europa-Parlamentet